Přístroje

Rotační LASER TOPCON RL-VH3D

 • Vynášení vodorovných a svislých rovin s kolmým paprskem
 • Dosah paprsku 300m
 • Možnost analogového nastavení skloněných rovin ve dvou osách ± 5° ( 10% )
 • Elektronický laserový senzor TOPCON LS – 80B
 • Skenovací mod pro vyhledávací terč
 • Střední klikový stativ METRIE s výškou hlavy 0,9 – 2,4m
 • Nivelační lať TN15 teleskopická 5m
 • Nivelační lať TN20 s posuvným držákem pro přijímač k odečtu hodnot ± 50cm od zvolené roviny

   

 

Detektor podzemních vedení LEICA DIGICAT 200

 • Dvoufrekvenční generátor signálu DIGITEX 8/33
 • Vyhledávání silových kabelů pod napětím
 • Sledování skrytých metalických vedení bez napětí
 • Vyhledávání konkrétních kabelů

 

 

Vibrační deska WOODSTAR PC11 a vibrační pěch WOODSTAR WS 11

 • Hutnění zemin, živičných vrstev, zámkové dlažby
 • Pěchování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce
 • Pěchování písku, štěrku, jílu