Revize tlakových nádob

Provádíme revize tlakových nádob stabilních, školení obsluh a servis dle ČSN 69 0012.

Revizní činnost
  • VÝCHOZÍ REVIZE
  • PROVOZNÍ REVIZE
  • VNITŘNÍ REVIZE
  • ZKOUŠKY TĚSNOSTI
  • TLAKOVÉ ZKOUŠKY
  • VALIDACE PROVOZNÍCH ANALOGOVÝCH TLAKOMĚRŮ DO HODNOTY 20 bar
  • ZKOUŠENÍ POJIŠŤOVACÍCH VENTILŮ NA HYDRAULICKÉ VÁZE DO HODNOTY 25 bar
Školící činnost
  • PROVÁDÍM PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ OBSLUH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH VČETNĚ PŘEZKOUŠENÍ
Servisní činnost
  • SERVIS VÝSTROJE TLAKOVÝCH NÁDOB – MĚŘÍCÍ, REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ VÝSTROJE