Stavební technika

 

Pásové minirypadlo NEUSON 1503

  • Hloubkový dosah 2,15m
  • Hmotnost stroje 1,8 t
  • Šířka stroje 1,33, po zúžení podvozku 0,99m
  • Výška stroje 2,35m, po demontáži kabiny 1,6m
  • Lžíce podkopová zubová 30 a 50 cm
  • Lžíce drážkovací 20cm do hloubky 60cm – měkké půdy
  • Lžíce svahovka 1m – hladká, náklopná

Provádíme tyto práce:

    • VÝKOPY ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A PATEK BUDOV, PLOTŮ, OPĚRNÝCH ZDÍ atd.
    • ODKOPY PRO STAVBU CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
    • VÝKOPY PRO DRENÁŽ ZÁKLADŮ A SPODNÍCH STAVEB
    • VÝKOPY JÍMEK A BAZÉNŮ
    • VÝKOPY PRO VEDENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A SÍTÍ
    • ZAHRNOVÁNÍ VÝKOPŮ, TERÉNNÍ ÚPRAVY,
    • TVAROVÁNÍ ZAHRAD, BIOKORIDORŮ, ZAHRADNÍCH JEZÍREK A VODOTEČÍ
    • VÝKOPY PAŘEZŮ, VÝKOPY PRO SADBU STROMKŮ, VYZVEDÁNÍ SAZENIC VE ŠKOLKÁCH
    • VÝKOPY PRO DRENÁŽNÍ A ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY ZAHRAD A PARKŮ

 

 

 

Kloubový nakladač AVANT 630

  • Hmotnost 1,25 tuny a šířka 1,3m
  • Teleskopické rameno
  • Plovoucí mod pro srovnávání podkladu
  • Přídavný hydraulický okruh
  • Výsypná výška 2,55m
  • Nakládací lžíce zubová 4v1 – klapačka – objem 200 litrů
  • Paletizační vidle – nosnost 800kg
  • Půdní vrták – průměr 40cm
  • Paletizační vidle – nosnost 800kg

Provádíme tyto práce:

  • Vnitrostaveništní přesun sypkých a paletizovaných materiálu
  • Srovnávání podkladů a skrývkování měkých podkladů
  • Vrtání děr půdním vrtákem
  • Pískování lože vedení inženýrských sítí
  • Zahrnování výkopu a tvarování terénu náspem

 

 

 

Vlek HUMBAUR 3000 – třístranně sklopný

  • Třístranná sklopka, korba 3,15 x 1,7m, demontovatelné Al bočnice
  • Hydraulické čerpadlo elektrické s vlastním zdrojem + ruční pumpa
  • Nosnost 2 tuny – nákladu
  • Nájezdové lyžiny pro přepravu techniky
  • Zajištění vleku teleskopickými patkami při nájezdu techniky
  • 4 kotvící oka uvnitř korby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlek BOBEK 2700 – valník

  • Valník- pevné plato, korba 3,5 x 1,7, demontovatelné Al bočnice
  • Vysokoprofilové pneu do terénu
  • Nosnost 2 tuny – nákladu
  • Nájezdové lyžiny pro přepravu techniky
  • Zajištění vleku teleskopickými patkami při nájezdu techniky
  • 6 kotvících ok uvnitř korby

 

 

Rotační LASER TOPCON RL-VH3D

  • Vynášení vodorovných a svislých rovin s kolmým paprskem
  • Dosah paprsku 300m
  • Možnost analogového nastavení skloněných rovin ve dvou osách ± 5° ( 10% )
  • Elektronický laserový senzor TOPCON LS – 80B
  • Skenovací mod pro vyhledávací terč
  • Střední klikový stativ METRIE s výškou hlavy 0,9 – 2,4m
  • Nivelační lať TN15 teleskopická 5m
  • Nivelační lať TN20 s posuvným držákem pro přijímač k odečtu hodnot ± 50cm od zvolené roviny

     

 

Detektor podzemních vedení LEICA DIGICAT 200

  • Dvoufrekvenční generátor signálu DIGITEX 8/33
  • Vyhledávání silových kabelů pod napětím
  • Sledování skrytých metalických vedení bez napětí
  • Vyhledávání konkrétních kabelů

 

 

Vibrační deska WOODSTAR PC11 a vibrační pěch WOODSTAR WS 11

  • Hutnění zemin, živičných vrstev, zámkové dlažby
  • Pěchování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce
  • Pěchování písku, štěrku, jílu